Record details

Subject heading
    programování
Article
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Geochemický atlas ČSFR
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Microstation PC - nový grafický standard pro geologii
    MicroStation PC a geologie
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Preview of refraction data processing in Western Bohemia
    Principles of optimatization of mineral deposit exploration programmes
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    Programmnoje obespečenije dlja analiza rasprostranenija primesej v vozdušnom bassejne bol'šich gorodov
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Software package to analyze structural tectonic data
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Statistical assessment of the typogram data of the Pupin's classification of zircons
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli