Record details

Subject heading
    projekty
Article
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Ammonite zonation for the Lower Cretaceous of the Mediterranean Region; basis for the stratigraphic correlations within IGCP-Project 262
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Appendice: Répartition mondiale des activités du PICG et liste des projets du PICG, 1988-1993
    Approach to indoor radon problems in the Czech Republic
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biostratigraphische Gliederung und Korrelation: Zentrale und Westliche Paratethys, Thone-Tal und Mediterraner Raum
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
    Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Final meeting of IGCP Project No 291 "Metamorphic fluids and mineral deposits"
    First Czech National Meeting to the IGCP Project 335 "Recoveries after mass extinction": aims and outlines
    Future of acidification research
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    A Group of Papers Devoted to the Metallogeny of Black Shales - Preface
    IGCP projekt 253 končí
    International workshop "High Pressure Granulites - Lower Crustal Metamorphism" - the Experts of IGCP Project 304 focused on Czech Granulites
    Introduction
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Jak dál v mezinárodním projektu Pangea?
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Kolský hluboký vrt
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Management obnovy hornické krajiny
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Největší projekt v historii geochemie
    New results in the metallogeny of black shale formations
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    On Late Cenozoic vertical motions, depocenter shifts and the evolution of the Carpathian arc
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    The project "Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG" and some significant results
    Project Metallogeny of the Bohemian Massif 1986-1990
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Projekty geochemického mapování
    Přečerpávací elektrárna CHA Centro na Kubě
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    Radon program - a part of the environmental protection program in the Czech Republic
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Radonový program ČR
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Role of organic matter in the formation of ore deposits - new results from the IGCP 357
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Small Catchment Research
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Středoevropská iniciativa v geologii
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Výzkum malých povodí
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    The Workshop "High Temperature-Low Pressure Metamorphism and Deep Crustal Structures": geology and geophysics 90 hand-in-hand (IGCP 304 final meeting)
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')
    Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Závěrečná konference projektu IGCP 216 Global Bio-Events
    Závěrečné zasedání IGCP projektu č.291 v Praze
    Zemské teplo v Českém masivu
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace
    Zvláštnosti přípravy podnikatelských záměrů v těžebním průmyslu