Record details

Subject heading
    propustnost
Article
    Adequate depth of boreholes in hard rocks: a case study in Ghana
    Aquifer Parameters Estimation: Numerical Experiments and Application to a Groundwater Basin
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrogeology
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Water table fluctuations in the West Bohemian earthquake region
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách