Record details

Subject heading
    prospekce
Article
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Dvousté výročí turnovského dobrodruha
    Energetické suroviny Polska
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Exploration Boreholes
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Fioletovo-sinjaja ljuminescencija kal'cita i dolomita kak indikator uranovogo orudenenija
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    K sedmdesátinám geologa dr. Bohuše Zítka
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Novelizace geologického zákona
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Omán
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Tajemný Goldberg
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    The Vienna basin
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice