Record details

Subject heading
    prospekce geochemická
Article
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Analytical methods
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Essentials of statistics and statistical analysis
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    Foreword
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geochemical exploration methods: basic principles, past and future
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Lithogeochemical methods
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    The Mokrsko gold deposit
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projekty geochemického mapování
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Soil geochemistry
    Stream sediment geochemistry
    Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko)
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie