Record details

Subject heading
    prospekce geofyzikální
Article
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey
    The "Double Least-squares" Method and its Applications in the Interpretation of the VES Curves
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    New results of seismic exploration in Vienna Basin
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno