Record details

Subject heading
    prostředí útesové
Article
    Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Bisher noch nicht bekannte Stromatoporen aus dem Pragium (Unterdevon) von Koněprusy (Böhmen)
    Bivalve ecology drives biodiversity - early rudist "reefs" on Tithonian-Berriasian carbonate platforms
    Bryozoan fauna from the Koněprusy Limestone (Pragian, Lower Devonian) of Zlatý Kůň near Koněprusy (Czech Republic)
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Eocene Bryozoa from the Eisenrichterstein beds, Hallthurm, Bavaria
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Devonian reef biota from the Carnic Alps, Austria: implications for biogeography
    Lower Devonian reef biota from the Carnic Alps, Austria: implications for biogeography
    Lower Devonian stromatoporoids from the northern Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domain (Badajoz and Córdoba provinces, southern Spain)
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Middle and Late Jurassic roots of brachyuran crabs: Palaeoenvironmental distribution during their early evolution
    Middle Devonian dendroid graptolites from the Brilon Reef area (Rheinisches Schiefergebirge, Germany)
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín)
    Petaloporella (Cryptostomata, Bryozoa) from the Lower Devonian of central Bohemia
    Reef-dwelling Gypiduloid brachiopods in the Lower Silurian Attawapiskat Formation, Hudson Bay Region
    Sasakiela, a new Early Carboniferous porcelliid genus (Porcellioidea, Gastropoda) with an unusual shell ontogeny
    Searching for extinction/recovery gradients: the Frasnian-Famennian interval, Mokrá section, Moravia, central Europe
    Shell morphology and palaeoecology of Praenatica gregaria Perner, 1903 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian) of Bohemia (Czech Republic)
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag) (12-41 Beroun)
    Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen
    Strontium Chemostratigraphy of Carbonate Sediments - Pilot Study of Silurian and Devonian Brachiopods from the Prague Basin
    Two new corals from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian, Barrandian, Czech Republic)
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)