Record details

Subject heading
    prostředí anoxické
Article
    Agglutinated foraminifers from the Upper Senonian to Paleogene flysch of the Middle Váh valley (Súlov, Javorníky, Biele Kartpaty Mts) Slovakia
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of benthic Foraminifera and radiolarians in Paleogene variegated shales of the Subsilesian unit Polish Flysch Carpathians
    Black Shales and Sapropels
    Characteristics of palynospectra of the Upper Cenomanian-Lower Turonian (anoxic facies) of the Bohemian and Vocontian Basins
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Early Aptian ammonites from the top of the Maiolica and the anoxic "Selli level" (Lombardy, Southern Alp)
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    The Frasnian/Famennian boundary interval in the South Polish-Moravian shelf basins: integrated event-stratigraphical approach
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic
    Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Praha-Vokovice - "Na Salátce"
    Preliminary palynological studies in the Karpatian sediments of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Sea-level changes and geochemical anomalies across the Cenomanian-Turonian boundary: Pecínov quarry, Bohemia
    Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia
    Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Die westliche Zentral-Paratethys an der Wende Eozän/Oligozän - Ozeanographie eines Randmeeres und Bildung von Erdölmuttergesteinen
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)