Record details

Subject heading
    prostředí kontinentální
Article
    Cystosporites and Cappasporites-bearing lycopsid fructifications and their parent plants from the Bohemian coalfields, Czech Republic
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    The Oligocene of Central Europe and the development of forest vegetation in space and time based on megafossils
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"