Record details

Subject heading
    prostorové změny
Article
    Angular velocity of tectonic plates determined by non-rigorous combination of space geodetic techniques
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Combination of different space geodesy techniques for EOP and terrestrial reference frame determination
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Comparison of the 1997 and 2000 West Bohemian swarms from the viewpoint of the location, source mechanism and space-time energy release
    Earth orientation parameters and station coordinates from space geodasy techniques
    The evolution of the Massif Central rift: spatio-temporal distribution of the volcanism
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA