Record details

Subject heading
    proudění
Article
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Extrémní povodně v době mrazů
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrogeology
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí?
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    New results of radon flux measurement
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    On the Applicability of Theoretical Models of the Motion of Crystals in Viscous Magma
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Salt Domes from the SW Part of Zagros Mts., Iran
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Radon flux. New experiences and results
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Seismic anisotropy beneath the Northern Apennines (Italy) : mantle flow or lithosphere fabric?
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Vznik ledových povodní
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí