Record details

Subject heading
    proudění konvekční
Article
    Are mantle plumes adiabatic?
    Bullen's parameter "éta": a link between seismology and geodynamical modelling
    Changes in moment of inertia due to mantle circulation
    Comparison between Two Methods of Modelling the Flow in a Mantle with Laterally Variable Viscosity
    Dynamic Topography: A Key to Understanding how the Earth's Mantle works?
    Effect of a viscosity interface at 1000 km depth on mantle circulation
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Gravitační účinek rozhraní plášť-jádro
    Inference of viscosity from the oceanic geoid : Indication of a low viscosity zone below the 660 km discontinuity
    Islandské sopky a gejzíry : horká skvrna na středoatlantském hřbetu
    K hloubce litosféry
    Modification of Runcorns Equations to Convection Flows
    Napětí v elastické litosféře generované plášťovou konvekcí
    Numerical modelling of sub-lithospheric small-scale convection and implications for pacific plate-mantle interaction
    Problem of the rotating magnetoconvection in variously stratified fluid layer revisited
    Proč geofyzika nevěří na plášťové hřiby
    Thermal structure of the lower mantle
    Variational approach to modelling present-time mantle convection