Record details

Subject heading
    provenience
Article
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    From Cadomian arc to Ordovician passive margin: geochemical records preserved in metasedimentary successions of the Orlica-Śnieżnik Dome in SW Poland
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Křištál v pravěku Moravy
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Mezolitická kamenná industrie
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Uranium activates in karst regions
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience