Record details

Subject heading
    provincie ropo-plynonosná
Article
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
    Geological results of deep exploration in the Vienna basin
    Geologie a nerostné suroviny Angoly
    Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Naftová konference v Luhačovicích
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Problems related to the origin of hydrocarbons in the Vienna Basin
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu