Record details

Subject heading
    prvky hlavní
Article
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Classification and bearing of phosphorus, fluorine, and excess alumina on the evolution of peraluminous rare-metal bearing granites : A compilation of case studies
    Classification of granites by mean of discriminant analysis. Methods of Applied Geochemistry. Volume II
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Doppellagige Kronenplatten bei Cupressocrinitiden (Crinoidea, Mittel-Devon)
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Historický červený pigment caput mortum
    The Kšely Granite, Lesser Known Granite Type of the Bohemian Massif
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Die Ursachen der Expansion der Erde
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)