Record details

Subject heading
    prvky ryzí
Article
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Chapmanit z Vlastějovic
    Chemické čištění stříbra a mědi
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Choceňské železo - stále záhadné
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Gold and associated tellurides from the Gold hawk Mine Val d Or area, Quebec
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jihočeské zlato
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály meteoritů
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Modifikace uhlíku a "nerost" šungit
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O zlatech z Jesenicka
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich