Record details

Subject heading
    pryskyřice
Article
    Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic)
    Biomarkers from the Taxodiaceous conifer Sphenolepis pecinovensis Kvaček and resin from Bohemian Cenomanian
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Naleziště jantaru v ČR
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    The oldest available fossil arachnid name
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Zajímavé inkluze hmyzích fosílií v retinitu ze Študlova
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech