Record details

Subject heading
    psamity
Article
    Bílina - open-cast mine
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Boršice near Buchlovice
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Starosedelské souvrství
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)