Record details

Subject heading
    puklina
Article
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Joint valleys: origin and development
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Magnetic fabric around fractures in the Bohus granite, southwestern Sweden
    A Mathematical Model of Combined Flow in Fractures and Overlying Layers
    Mechanical intrusion models and their implications for the possibility of magma-driven swarms in NW Bohemia Region
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    The orientation distribution of single joint sets
    The other solution of a rocks fracturing as a random effect
    Paleostress Analysis in the Region of Western Bohemia
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Tektonika střižných zón
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005