Record details

Subject heading
    puklinatost
Article
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Contrasting magmatic textures, joint patterns and emplacement features in granitic rocks of the Erzgebirge and the Lusatian Granodiorite Complex, Germany
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Development of Fracture Networks in the Melechov Massif and their Analysis
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Indentation pits: a product of incipient slip on joints with a mesotopography
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Joint formation in granite plutons: En echelon-hackle series on mirror fringes (Examples: South Bohemian Pluton, Czech Republic)
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schönnger-Gpfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen)
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Microcrack orientation from Czerniawa sevtion (Izera-Karkonosze block, SW Poland) as a paleostress indicator
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Modelling of an anisotropic and heterogeneous reservoir using the ray method
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Preuplift joints in granites: Evidence for subcritical and postcritical fracture growth
    Prosecké podzemí
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs und Deformationsprozesse
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    South Bohemian Pluton
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí