Record details

Subject heading
    pyrhotin
Article
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Changes in magnetic properties of rock-samples from the KTB borehole under uniaxial pressure
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách
    Magnetic anisotropy in some geological bodies of the West Bohemia
    The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Supergene alteration of sulfides, III. Corrosion of sulfides in galvanic contact
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná