Record details

Subject heading
    rabdofán
Article
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů