Record details

Subject heading
    radar zemní
Article
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    The Ilumetsa meteorite crater field, SE Estonia - results of the geophysical campaign
    Jak hluboko s georadarem?
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Zpřístupnění proseckého podzemí