Record details

Subject heading
    radioaktivní vlastnosti hornin
Article
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
    Physical properties and natural radioactivity of granites of the Rozvadov massif
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    Radon risk mapping of the Czech Republic - results
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Testing of regional radon risk maps reliability
    Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping