Record details

Subject heading
    redepozice
Article
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    Biostratigraphy of Fissure Fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria)
    Coal clasts in the South Wales (UK) and central Bohemian basins (Czech Republic) : implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Middle Miocene nannofossils in the Carpathian Foredeep, Czech Republic (state-of-the-art)
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    On the find of Triassic brachiopod fauna in the variegated micrites on the Dachstein Plateau
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Secondary shell deposits in a new plectonotid gastropod genus (Bellerophontoidea, Mollusca) from the Early Devonian of Bohemia
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Slon Gromovův na Moravě
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi