Record details

Subject heading
    reflexní seizmika
Article
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu