Record details

Subject heading
    refugium
Article
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Po stopách skrytých refugií
    Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?