Record details

Subject heading
    rohovec kontaktní
Article
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Silurian graptolites from North Cape turbidites
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska