Record details

Subject heading
    rozpouštění
Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of the acid ammonium oxalate method to samples from a loess-paleosol site near Bořetice (Czech Republic)
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone
    Eine Studie zur Auflösung von Metakaolinit in alkalischer Lösung mittels Messung der Konduktivität
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek