Record details

Subject heading
    rozpoznávání obrazců
Article
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Laboratory determination of wollastonite content during exploration for raw material on locality Lobzy, Czech Republic
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Utilization of Image Analysis in Herpetology
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi