Record details

Subject heading
    rubín
Article
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Opracování monokrystalů
    Syntetické drahokamy na bázi odrůd korundu
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990