Record details

Subject heading
    rudy As
Article
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory