Record details

Subject heading
    rudy Cr
Article
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Mineralogy of chromitites from three ultramafic massifs in Macedonia
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana