Record details

Subject heading
    rudy Hg
Article
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nerostné suroviny
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii