Record details

Subject heading
    rudy Sb
Article
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Antimon a antimonit - několik zajímavostí
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Bournonite from Krásná Hora
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Chemical composition of zinckenite from Boněnov, Western Bohemia
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Scheelite-Gold-Bearing and Antimonite-Gold-Bearing Association in Relation to Carbonaceous Formations in the Ore District of the Nízké Tatry Mts
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Striepky zo Slovenska
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Sulphur isotopic study of Dúbrava antimony deposit Nízke Tatry Mts., Czechoslovakia
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách