Record details

Subject heading
    rudy Zn
Article
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Rudní ložiska Polska
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Sulfidische und oxidische Zn-Pb Vererzungen der Lagerstätte Cho-Dien (Vietnam) - genetische Aspekte
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Těžba zinkových rud na Merklínsku
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí