Record details

Subject heading
    rudy skupiny platiny
Article
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    Paladium palivem budoucnosti?
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Platinové výskyty v Sierra Leone
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)