Record details

Subject heading
    salinita
Article
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Delta15N as an indicator of N2-fixation by cyanobacterial mats in tropical marshes
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Formation Conditions of Syntectonic Veins in Lower Palaeozoic Limestones above Crystalline Basement
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hřebenáč
    Hydrogeology
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Nebelstein granite suite
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
    Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma)
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Post-Variscan vein systems in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Recognition and significance of multiple fluid inclusion generations in telogenetic calcites
    Response of root and sediment phosphatase activity to increased nutrients and salinity
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)