Record details

Subject heading
    sanace dolu
Article
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice