Record details

Subject heading
    sběratelství
Article
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    Acháty z Mongolského Altaje
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Almandin od Malenic u Volyně
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfiboly
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Antimon a antimonit - několik zajímavostí
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatity z Čejova
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Měrunic
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Cetechovické mramory
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Choceňské železo - stále záhadné
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Co nového v Úhrově?
    Collections of geological sciences and their importance
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    "Český granát" z Korutan
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Datolit z Vlastějovic
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahokamové beryly z Písku
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Důkaz zirkonia v zirkonu
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Egypt a zkamenělá dřeva
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurze Sljudjanka
    Falzifikát křídové ryby z Čech
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorit z Vlastějovic
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologická stavba
    Geologie
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Grossular z Piemontu : z návštěvy Val d' Ala, Val di Susa a burzy v Torinu
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historie novoveského pegmatitu
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    I tak se chová mineralog...
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie
    Jak sbírat otisky zkamenělých rostlin
    Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru
    Ještě jedno jaro ...
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské zlato
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Kouzlo záhněd
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Krupkait - povstání z popela
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Medlovické porcelanity
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Mikromounty
    Mikromounty II
    Mikromounty IV.
    Mikromounty V : Montáž, označení a uložení mikromountů
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály ostrova Elba
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mitglieder der BG Osnabrück besuchen die Tschechische Republik
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález celestinu na Moravě
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty na zdích v Kutné Hoře a okolí
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Norské beryly
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Odešel kamarád - spolužák - sběratel
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Odstranění rezavých povlaků z rodochrozitu
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Opály v západním okolí Třebíče
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ve Studenci
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity Vlastějovic
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Podkrkonošské karneoly
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemí u Vřídla
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Prachovické kalcity
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pyroxeny a amfiboly
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Rokytnice n. Jizerou
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Rutily na Klatovsku
    Rybníčky - Bečkov
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Loun
    Sběr a výzkum klastů
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratel MUDr. Petr Jiřík
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedmihradské acháty
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Silurské Pompeje na Kosově
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Skrytá krása černého turmalínu
    Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sobotínský aktinolit
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stříbro z let 1968-1974
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Svojanovské granáty
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžké minerály od Sudějova
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Třebíč nerostopisná
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Tyrolské granáty
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    V Zillertalských Alpách
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vivianit ze Zlatkova
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vltavín z Písku
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výprava ku Kleti
    Výprava za riebeckitem
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínka na Vratislava Korduleho
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Z jihočeských nalezišť
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za araukarity do Podkrkonoší, nálezy poblíž Třebihoště a Bílé Třemešné
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za Josefem Kafkou
    Za meteority do Ománu
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za pargasitem do Pargasu
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
    Za roveňskými kameny
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
    Zeolite aus Böhmen
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Živce a křemen
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka