Record details

Subject heading
    sdružovací analýza
Article
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Discriminant analysis of the moldavite data set
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    Morphometric analysis of a Globigerina test: Elliptic Fourier and Rotaional Fit methods comparison
    Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)