Record details

Subject heading
    sedání
Article
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Inženýrskogeologické poměry
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    Svahové pohyby na Machu Picchu : je význačná archeologická lokalita ohrožena?
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách