Record details

Subject heading
    sedimentace bioklastická
Article
    Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Day 5, stop 4: Budňany Rock at Karlštejn
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352) - Discussion
    Trace fossils and ichnofabrics across the Volkhov depositional sequence (Ordovician, Arenigian of St. Petersburg Region, Russia)