Record details

Subject heading
    sedimentace eolická
Article
    Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data
    Aminostratigraphy of loess across Middle Europe
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Bericht 1993 über Aufnahmen von quartärgeologisch bedeutenden Aufschlüssen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 und 1994 über die Bearbeitung fossiler Mollusken aus ausgewählten Lösskomplexen auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1994 über Geologische Aufnahmen im Quartär des Kamptales auf Blatt 21 Horn
    Brno - Červený kopec (Red Hill)
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Chronostratigraphy of Upper Pleistocene deposits in Central Europe by luminescence dating
    Correlation of Quaternary deposits basins of the Middle Dnieper area and the Middle Danube area (by the data of fauna mollusks)
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Eastern Alps Traverse
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
    Kvartér
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérně geologický výzkum území na listu 33-224 Kravsko
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Kvartérní sedimenty ma území listu 33-111 Třeboň
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-442 Prosetín
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-41 Písek
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-214 Krásná Hora nad Vltavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 24-414 Vyškov
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-11 Kvilda
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-24 Trhové Sviny
    Kvartérní sedimenty na území listu Hlubočky (25-11 Hlubočky)
    Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk (13-14 Nymburk)
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic
    Late-Quaternary loess-palaeosol record from the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnojarsk region, Siberia
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
    Loess gorge near Zeměchy
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Magnetic susceptibility and remanence record of the Kurtak loess, southern Siberia, Russia
    Malacofauna of Late Quaternary loess-like deposits in the Polish Carpathians
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Miskovické pseudozávrty
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New data on four classic loess sequences in Lower Austria
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
    New Observations on the Loessic Sediments of Tropical Zone in Thailand
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Oldest loess accumulations of the south Moravia
    Osobitosti spraší Búčskych terás
    Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Pokryvné útvary a půdy
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Přehled geologie Kuvajtu
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Quaternary Deposits
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    Rock magnetic proxies of climate change from loess-paleosol sediments in the Czech Republic
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentogenéza spraší
    Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
    Silné poškození význačné lokality vátého písku
    Southern Moravia: review of Quaternary
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Tephra layers in Lower Pleistocene loess of Middle Europe
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Váté písky jižních Čech
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Voda a poušť
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich