Record details

Subject heading
    sedimentace glaciální
Article
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Grónský ledový příkrov : záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    The Ilumetsa meteorite crater field, SE Estonia - results of the geophysical campaign
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Klima v posledním glaciálu
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Labský důl Valley
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    Origin and age of the Pleistocene 'mixed gravels' in the northern foreland of the Carpathians
    Palaeoenvironmental Implications of Cultural Records from Glacial and Glacigenic Geological Contexts
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Preliminary palynological investigation of Saudi Arabian Upper Ordovician glacial sediments
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Review on current research of the Pleistocene glaciation in the Krkonoše Mountains
    Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech