Record details

Subject heading
    sedimentace lakustrinní
Article
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia)
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    A fresh look at the rich assemblage from the Pliocene sink-hole of Willershausen, Germany
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
    Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Neogene to Pleistocene Continental Deposits in Northern Fazzan and the Central Sirt Basin. Vol. 5
    Pádová pole vltavínů
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif.
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Phreatomagmatic Structures in the Northern Environs of the Ohře Rift (Saxony)
    Podkrkonošské karneoly
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    A present-day state of ichnological research of the Late Palaeozoic coal-bearing basins of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Problematik der Lokalisation des Streufeldes der Moldavite aus dem Eger-Becken
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Quaternary Deposits
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)
    Role of Basin-Margin Physiography and Sediment Supply History in Sequence Architecture: Insights from Field Studies and Computer Modelling
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - Southern Part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Terciér - Neogén
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv