Record details

Subject heading
    sedimenty glacigenní
Article
    Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Speciation, phase association and potential bioavailability of phosphorus on a Svalbard glacier
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas
    Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007