Record details

Subject heading
    sedimenty jezerní
Article
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Hrabanovská Černava
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    K některým otázkám Václava Štefana
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Lacustrine Successions in fault-bounded Basins: 1.Upper Anthracosia Shale (Lower Permian) of the North Sudetic Basin, sw. Poland
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Milion let jezera
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Nesyt
    New finds of Holocene Lake Sediments in the Fezzán Region (Lybia)
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Spectral imaging, a non invasive method for reading environmental changes in Aral Sea sediments
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Těžba borátů v Údolí smrti
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku