Record details

Subject heading
    sedimenty mořské
Article
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Kammersdorf und Unterschoderlee auf Blatt 23 Hadres
    Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Distal turbidites with pyroclastic material in Malmian radiolarites of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    ETR en mar-sedimentoj
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Inarticulate brachiopods from the Upper Ordovician glaciomarine diamictites of the Prague Basin, Central Bohemia
    Isopodichnus and other trace fossils from marine Kopieniec Formation (Rhaetian-Sinemurian) in the Tatra Mts., Poland
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland)
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Naše pravěká moře
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor
    Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Solnhofenské vápence
    Strihovské zlepence a juhomagurská kordiléra
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Vienna Basin and Adjacent Tectonic Units: Structural-Tectonic Elements Mapped by Means of the Gravimetry
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží