Record details

Subject heading
    seizmika
Article
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    Analysis of the seismoacoustic emission during the coal extraction
    Application of ground seismic method to investigations of quarry-stone deposits
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
    Comprehensive results of Czechoslovak-Austrian cooperation in oil and natural gas surveying
    Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Indukovaná seizmicita
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    A late Cretaceous contamination episode of the European-Mediterranean mantle
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Natural and induced seismicity of the Northwest Bohemia Brown-Coal District and the adjacent Ore Mountains
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Quantitative Analysis of Travel-Time Curves of Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
    Refraction and wide-angle reflection seismic profiling
    Regional seismic array in Central Bohemia
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Seismic source self organizing
    Seizmická tomografie
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
    Simulation of aftershock series from rock samples
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Spectral analysis of short seismic signals
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Vertical Velocity Gradient Medium with an Inclined Boundary
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru